66226.jpg

Marthor i hela Marthafinland firar tillsammans 31.1.2019

08.11.2018 kl. 14:52
Världens största marthakväll är startskottet för marthornas 120-årsjubileum. Torsdagen den 31 januari 2019 klockan 17–19 samlas marthorna överallt i Finland för att fira tillsammans. Festdagen är också namnsdagen för en av martharörelsens grundare, Alli Nissinen. Kom med och fira!

Marthaförbundet bjuder tillsammans med Marttaliitto in marthaföreningarna att ordna Världens största marthakväll.

  • Detta kan du göra redan i dag: Boka en festlokal för den egna föreningen och lägg till världens största marthakväll i föreningens verksamhetskalender.
  • Gör i december: Börja förbereda festen och skicka inbjudningar till medlemmarna.

  • Gör i januari: Lägg sista handen vid programmet. Kom överens om vem som ska stå för serveringen. Påminn medlemmarna om kvällen. Duka och dekorera. Och det allra viktigaste: fira marthorna och martharörelsen!

Hur ser världens största marthakväll ut i din förening?

Varje marthaförening ordnar en marthakväll efter eget tycke. Ordna gärna kvällen tillsammans med en eller flera andra marthaföreningar.

  • Festen kan se ut till exempel så här: Världens största marthakväll inleds med en skål. Marthakvällen öppnas med att man tillsammans skålar för den 120-åriga martharörelsen och för oss marthor! Receptet på festdrinken finns på sidan 19 i Martha nr 6/2018, som utkommer 12.12.2018.
  • Marthaförbundets hälsning och festtal: Hälsningen kan visas på video eller läsas upp som festtal. Videon publiceras vid mitten av januari. Festtalet kan laddas ned och skrivas ut på 120-årsjubileets webbplats i januari. Talet skickas också per post till föreningarnas ordförande.
  • Tårta och eventuell annan servering: Receptet på festtårtan finns på sidan 19 i Martha nr 6/2018. I den M-formade tårtans smakvärld möts bekanta och säsongens smaker på ett nytt sätt. Utöver tårtan kan ni, om ni vill, också ordna med annan servering på festen.
  • Översikt över martharörelsens och den egna föreningens historia: På festen kan en video om martharörelsens historia, som har sammanställts enkom för Världens största marthakväll, visas. En närmare historik finns på finska på webbplatsen för Marttaperinne. Efter videon kan ni diskutera marthornas och den egna föreningens historia. Vad har man långt tidigare till helt nyligen gjort i den egna föreningen? Vad har varit det bästa med att vara martha?
  • Planer för jubileumsåret i föreningen och hela rörelsen: Världens största marthakväll, som inleder jubileumsåret, är ett bra tillfälle att tillsammans gå igenom verksamheten under jubileumsåret. Vad händer i den egna föreningen under jubileumsåret och hur tänker ni delta i den gemensamma verksamheten? Kunde ni eventuellt samarbeta med andra föreningar, även de finskspråkiga marthorna? Världens största marthakväll är också ett ypperligt tillfälle att planera en utflykt för marthorna.
  • Dela med er av era planer och fotografier från festen: Berätta om era planer och dela fotografier från festen med hashtaggarna #världensstörstamarthakväll och #maailmansuurinmarttailta. Vi följer med taggarna, bland annat på Instagram, och delar material på Instagram Stories. Materialet sparas sedan i en highlight på Stories under namnet Martha 120, så att allt material finns tillgängligt att bläddra igenom under hela året.

Mikaela Groop